Ανανέωση Κωδικών Αριθμών Αργυροχρυσοχόων.

Date

Παράταση προθεσμίας ανανέωσης κωδικών αριθμών αργυροχρυσοχόων στα κατά τόπους Επιμελητήρια.

Instagram

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας, για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στον κόσμο του κοσμήματος αλλά και όχι μόνο!

Ενημέρωση του ΒΕΑ προς τις Επιχειρήσεις-Μέλη Ειδικού Μητρώου Αργυροχρυσοχόων ΒΕΑ (Κάτοχοι Κωδικού Αριθμού κατασκευαστή κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα, που έχει λήξει 31/12/2021).

Παράταση της προθεσμίας ανανέωσης έγκρισης για την χρησιμοποίηση της μεταλλικής σφραγίδας σήμανσης κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα έως 30-06-2022.

Σε συνέχεια της με Α.Π. 1318/22-06-2021 ενημερωτικής επιστολής το ΒΕΑ ενημερώνει τα μέλη του Ειδικού του Μητρώου Αργυροχρυσοχόων.

Σχετικά με την υποχρέωση ανανέωσης έγκρισης χρησιμοποίησης μεταλλικής σφραγίδας σήμανσης κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα για την τριετία 2022-2024.

Βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.- Υ.Α. 91354/2017, ΦΕΚ 2983Β’, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1, ΑΡΘΡΑ 53-59), η εν λόγω προθεσμία για την ανανέωση έληξε την 31/12/2021.

Σύμφωνα με την παραπάνω ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.:

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης της μεταλλικής σφραγίδας, η σφραγίδα πρέπει να επιστραφεί αμέσως από τον κάτοχο στο Επιμελητήριο.

Με τη λήξη της ανά τριετία προθεσμίας ανανέωσης των κωδικών αριθμών, το Επιμελητήριο έχει την υποχρέωση να στείλει στον Εισαγγελέα κατάσταση ονομάτων των υπόχρεων προς ανανέωση, που δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο Επιμελητήριο τη σφραγίδα.

Η παραπάνω κατάσταση κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Αυτή ελέγχει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά την λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.

Ανανέωση μετά την λήξη της προθεσμίας, μπορεί να γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Στους παραβάτες επιβάλλεται από την οικεία Περιφέρεια, με την επιφύλαξη του άρθρου 59, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€). Το πρόστιμο αφορά την μη υποβολή αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης, ή για χρήση μη εγκεκριμένης σφραγίδας ή για χρήση σφραγίδας που έπρεπε να έχει επιστραφεί.

Οι σφραγίδες που έχουν χορηγηθεί σε εισαγωγείς ή υπεύθυνους διάθεσης (πρώτους διανομείς προϊόντων από κράτη-μέλη της ΕΕ), δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούν και πρέπει να τις επιστρέφουν οι κάτοχοί τους στο Επιμελητήριο (άρθρο 55 παράγρ. 7).

Κατόπιν των παραπάνω, και εάν δεν έχετε ανανεώσει εγκαίρως την μεταλλική σας σφραγίδα σήμανσης κοσμημάτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα. Η Διοικητική Επιτροπή του ΒΕΑ αποφάσισε (αρ. αποφ. 394.5/135/5/16-2-2Ο22). Πριν σταλεί η σχετική κατάσταση στην Εισαγγελία, να δοθεί νέα προθεσμία έως 30-6-2022, προκειμένου να τακτοποιήσετε την εν λόγω υποχρέωσή σας και συγκεκριμένα:

Να ανανεώσετε την μεταλλική σας σφραγίδα (εφόσον η επιχείρηση είναι ενεργή και γίνεται κατασκευή κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα). Πρέπει να υποβάλλετε στο Επιμελητήριο, τα κάτωθι αποδεικτικά στοιχεία για την κατασκευαστική δραστηριότητα της επιχείρησής σας:

Τα τιμολόγια αγοράς πολύτιμου μετάλλου (ασήμι-χρυσός) για τα έτη 2018 -2021 ή Υ.Δ. με γνήσιο υπογραφής ότι χρησιμοποιείτε αποθέματα μετάλλων παλαιότερων ετών.

Επίσης τιμολόγια πώλησης για τα έτη 2018-2021.

Το έντυπο Ε3 χρήσεων 2017-2020.

Υπεύθυνη Δήλωση για τα μηχανήματα που λειτουργούν στην επιχείρηση.

Μαζί με την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών πρέπει να καταβάλετε παράβολο 10 Ευρώ στο ταμείο του ΒΕΑ. Επίσης να γίνει εξόφληση τυχόν οφειλόμενων συνδρομών στο Επιμελητήριο.

Ή πρέπει να επιστρέψετε την μεταλλική σας σφραγίδα (εφόσον η επιχείρηση έπαψε να λειτουργεί ή άλλαξε σκοπό). Εκτός από τη μεταλλική σφραγίδα υποβάλλετε στο Επιμελητήριο και τη σχετική μεταβολή της ΔΟΥ για την κατάσταση της επιχείρησης.

Την ενημερωτική επιστολή με Α.Π. 1032/04-05-2022 υπογράφει ο Πρόεδρος του ΒΕΑ κος Παύλος Ραβάνης.

Δ/νση Βιοτεχνίας & Ανάπτυξης, Τμήμα ΜΗΤΡΩO/ΥΓΕΜΗ/ΥΜΣ ΒΕΑ, Πληροφορίες: Ε. Τριανταφύλλου, Τηλ. 210-3680742, email: triantaf@acsmi.gr

www.acsmi.gr

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες αυτές έχουν συλλεχθεί μέσω δευτερογενούς έρευνας και το veneticomagazine.gr δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε αυτές.

Μοιρασου αυτο το αρθρο

διαβαστε
περισσοτερα